Bedrijfscounselling,

informatie voor werkgevers en werknemers

 

Bedrijfscounselling kan bij tal van zaken worden ingezet, zoals: burnout, stress, rouw en verlies op het werk, conflicten, communicatieproblemen, enz. Ook bij beëindiging van een dienstverband of bij een overstap naar een nieuwe functie kan begeleiding zinvol zijn.

Op de pagina begeleidingsvormen valt hier meer over te lezen.

 

Een counsellor inhuren op trajectbasis is een flexibele en doeltreffende manier van een bedrijf om psychosociale hulpverlening aan te bieden.

Tip: Kosten ter preventie van ziekteverzuim worden mogelijk gedekt door de arbodienst. In dat geval is het terug te vinden in de verzekeringspolis.

 

Werkwijze en duur bedrijfscounselling

  • Na een kosteloos kennismakingsgesprek met de werknemer wordt een offerte opgesteld.
    Input van de leidinggevende/werkgever kan hierin meegenomen worden, wanneer de werknemer hiermee instemt.
  • Doorgaans zijn zes tot tien gesprekken, van één tot anderhalf uur, wenselijk.
  • Halverwege het traject is er een evaluatiemoment. Desgewenst ook met leidinggevende.
  • Het traject wordt afgerond met een schriftelijke eindrapportage.
  • Alle gesprekken zijn vertrouwelijk, en rapportage aan de werkgever vindt altijd plaats in overleg met de cliënt.


Het succes van een traject staat en valt met de motivatie van de werknemer. Daarom kan de begeleiding alleen doorgang vinden op basis van vrijwilligheid en vertrouwen.

 

Resultaat
Bedrijfscounselling is een investering die zich terugverdient. Dit niet alleen in financiële zin, door verminderd ziekteverzuim en verbeterde prestaties. Werknemers waarderen het wanneer het gezien wordt dat ze ergens mee worstelen en wanneer hiervoor een oplossing aangeboden wordt.
Deze waardering vloeit terug op het werk, in de vorm van versterkte betrokkenheid en loyaliteit. Wanneer er op een constructieve manier omgegaan wordt met gevoelige zaken (zoals disfunctioneren) schept dat onderling vertrouwen en een verbeterde werksfeer.

 

Bel voor meer informatie, of voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 06-51452429.