Counselling

Counselling is een vorm van gesprekstherapie voor mensen met levens- en ontwikkelingsvragen die in de privé-sfeer liggen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • onzekerheid of twijfels
 • grote veranderingen waar je moeite mee hebt (bijvoorbeeld: scheiding, sterfgeval, ontslag, kinderen krijgen, kinderen het huis uit, met pensioen).
 • moeite in het sociale, of relatieproblemen
 • identiteit en zingevingsvragen
 • terugkerende problemen (waarom overkomt dit altijd mij?)

  Voor meer emotionele klachten zie hier de EFT pagina.

Counselling of gesprekstherapie, voor wie?
Iedereen kent moeizame periodes in het leven. Meestal kunnen we gelukkig zelf, of met hulp van het eigen sociale netwerk, hier weer uitkomen.
Maar soms is er geen sociaal netwerk, of ontstaat de behoefte om wat gerichter naar een verbeterde situatie toe te werken, met deskundige hulp van een niet direct betrokkene.

 

Verlangens
Als counsellor zie ik tijden van crisis als een vooraankondiging van iets nieuws. Door aandacht te besteden aan het verlangen dat schuilgaat achter de betreffende problematiek krijgen we zicht op welke wegen er kunnen leiden tot de gewenste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld een verlangen naar:

 • innerlijke rust
 • een meer doeltreffende communicatie
 • het ontwikkelen van gewenste kwaliteiten
 • een verandering in het leven

Door niet alleen te focussen op het probleem zelf, maar ook ruimte te geven voor dat wat gewenst is, kan er helderheid ontstaan over concrete stappen die ondernomen kunnen worden. Zo kunnen de verlangens vorm krijgen in het leven van alledag.

 

Heb je vragen met betrekking tot werk?


Bijvoorbeeld:

 • keuzes die gemaakt moeten worden
 • doelen die je wilt bereiken
 • communicatieproblemen, of problemen met collega’s
 • moeite met ontvangen van kritiek of spanning voor functioneringsgesprekken
 • stress of burnout
 • onzekerheid ten aanzien van eigen capaciteiten

Bekijk dan de pagina’s over bedrijfscounselling en begeleidingsvormen.

Wellicht is het mogelijk om in samenwerking met je werkgever een begeleidingstraject op te starten. En uiteraard kan je ook buiten je werkgever om zelf afspraken maken voor begeleiding met betrekking tot werk.

Interesse?
Bel voor een kosteloze kennismaking: 06-51452429.