Bezinning op werk – loopbaantraject

Een effectief hulpmiddel wanneer je een nieuwe richting in wilt slaan

 

Bezinning op werk, is een uitgebreid loopbaantraject met een duidelijke opbouw. In de gesprekken komen alle aspecten aan de orde die belangrijk zijn voor het kunnen maken van een bewuste en geïnspireerde loopbaankeuze.
In dit traject komt ook alles aan bod wat aangeboden wordt in traject "Schets van de Essentie" en "Loopbaan/studiekeuze interview".

 

Thema’s:

Waar sta ik?
Hoe ben ik tot dit werk gekomen? Knelpunten en struikelblokken.
Mogelijkheden en perspectief.


De rode draad in je biografie
Nu, terugblikken en vooruitblikken.
De vruchten van het (werk)verleden plukken, aanwijzingen vinden voor de toekomst.


Wie ben ik?
Wat zijn mijn kwaliteiten?  In hoeverre kan ik ze inzetten in mijn werk?  

Waar wil ik naartoe?
Bezieling en visie. Wat wil ik betekenen?
Het meest enthousiasmerende loopbaanperspectief.


Belemmeringen op de weg
Brug slaan tussen idealen en de realiteit van nu.

Doelen, acties en hulpbronnen
En hoe nu verder?

 

Vorm

Een intakegesprek, waarin afspraken gemaakt worden en doelstellingen voor het traject geformuleerd worden.
Vijf tweewekelijkse gesprekken à 1½ uur.
Een twee uur durende kwaliteitensessie, op basis waarvan een kwaliteitenanalyse gemaakt wordt.
Tussentijds eigen reflectie, uitwisseling en begeleiding per e-mail en/of telefoon.

Ter afronding krijg je een neerslag van het traject op papier, wat als geheugensteun en inspiratiebron kan dienen in het vervolg. De kwaliteitenanalyse ontvang je na gesprek drie. Bij sollicitaties kan dit een nuttig hulpmiddel zijn.

 

Resultaat

Dit loopbaantraject vergroot je kansen op het vinden van een baan die echt bij je past. Je weet na afloop wat je zoekt en waarom. Je kunt je motivatie onder woorden brengen, en hebt een helder beeld van je kwaliteiten en valkuilen. Contact met je eigen visie, waarden en persoonlijke missie maakt je enthousiast. En enthousiasme is het vuur wat je nodig hebt om je toekomstwensen te realiseren.
Je hebt je eerste weloverwogen keuzes gemaakt, en de eerste stappen gezet in je nieuwe richting.

 

Dit traject kan voor jou interessant zijn als je:

  - weloverwogen je toekomst vorm wil geven, en je graag wilt bezinnen op jezelf en je werk.
  - zin hebt in het maken van bezinningsopdrachten, en daar wekelijks twee à drie uur voor over hebt.
  - geen haast hebt, maar voor dit proces drie maanden uit wilt trekken.


Interesse? Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek.