Schets van de Essentie

Kort loopbaantraject over zingeving en persoonlijke missie

 

Voor wie
Voor mensen die van betekenis willen zijn, en die zich herkennen in één of meerdere van onderstaande vragen:

  - Wat wil ik met mijn werk?
  - Wat is mijn missie, en hoe kan ik die vormgeven?
  - Wat zijn mijn kwaliteiten?
  - Hoe vind ik het plezier in mijn werk terug?
  - Hoe kan ik zin geven aan mijn bestaan, zonder betaalde baan?
  - Ik ga solliciteren, - wat zijn mijn sterke punten en hoe breng ik ze onder woorden?

 

Vorm
Schets van de Essentie is een traject dat antwoorden geeft.
In een gesprek- en werksessie, van drie à vier uur komt een schat aan informatie naar voren, over jou en de manier waarop je in je werk/leven staat.
Aan de hand hiervan wordt een Schets van de Essentie gemaakt: het is een kwaliteitenanalyse van jezelf, en een omschrijving van dat wat jij specifiek wenst te realiseren. Ook je ontwikkelingspunten en de hieraan gekoppelde acties worden hierin beschreven, zoals die in het gesprek naar voren zijn gekomen. Omvang van de tekst is ongeveer twee A4 pagina’s.
De tekst bewerk je zelf, voor zo ver er iets in staat waar je niet achter kan staan. Vervolgens begeleid ik je in hoe je deze tekst verder kan gebruiken.
Als bijlage ontvang je ook een of meerdere proces-ondersteunde opdrachten.
Dit alles wordt na een week per post bezorgd .

 

Belemmeringen oplossen
Na drie weken is er een vervolggesprek van 1½ uur, waarin het thema is: van theorie naar praktijk.
Hierin gaan we heel concreet aan het werk met belemmeringen die je nog hinderen in de realisatie van datgene waarvoor je wilt gaan.

 

Resultaat
Een vernieuwd beeld van jezelf, van je kwaliteiten en talenten.
Je persoonlijke missie onder woorden gebracht.
Contact met dat wat inspireert en voedt, en daardoor meer plezier in werk en leven.
Zicht op een aantal concrete stappen die je helpen in de richting die je wenst te gaan.
Een krachtige impuls tot realisatie van je persoonlijke geschenk aan de wereld.

 

Dit traject kan voor jou interessant zijn als

  - je met een loopbaanvraag rondloopt, en een kort traject wenst wat je een krachtige impuls kan geven.
  - graag eens lang en uitgebreid wilt praten over je werk en dat wat je daarin beweegt, met iemand die de juiste vragen weet te stellen.
  - je liever niet zelf gaat beginnen aan schrijf/bezinningsopdrachten en het fijn vindt dat iemand anders de essentie van je verhaal weet te vinden.


Interesse? Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek.